Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/12/2016 19:15, số lượt xem: 844

Muốn rèn buông bỏ, có thành đâu?
Cái nợ trần gian nặng trĩu đầu;
Bối rối tơ vò, lo tháo gỡ;
Bởi chưng đa cảm, mới đa sầu.