Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/07/2016 09:30, số lượt xem: 228

Bán buôn thu lãi – Lẽ đương nhiên;
Phải có lương tâm, chớ vị tiền:
Hàng giả, cân điêu là thất đức;
Giá lừa, lật lọng, chỉ khùng điên.
Chào mời, nhã nhặn tăng thu nhập;
Khiêm tốn, thẳng ngay lắm bạn hiền.
Hàng cấm, vật gian, đừng chứa chấp;
Bán buôn tài nghệ cũng là duyên.