Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/04/2020 06:05, số lượt xem: 216

Men nồng! Quyết chẳng lái xe bon
Cuộc sống bình yên! Giữ vẹn tròn
Một phút phóng nhanh - Đời ngắn lại
Vài giây lái ẩu! Mạng không còn
Mẹ cha ôm hận, lòng day dứt
Thiên hạ vương sầu, dạ héo hon
Bia rượu, lái xe, chờ nộp phạt
Lại thêm khổ vợ, tủi đàn con