Ba ba ra đứng dưới hàng hiên
Trò chuyện ồn ào, hoá chợ phiên
Vạn sự đông tây, thêm hứng khởi
Muôn điều kim cỏ, bớt ưu phiền
Moi gan, khai thác, trò hay dở
Rút ruột phô trương, chuyện dữ hiền
Tôm cá, dưa lê,... không thấy có
Chỉ toàn chuyện phiếm, cứ triền miên