Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/07/2016 10:22, số lượt xem: 308

Hơn bốn mươi năm dạy học trò;
Bảng đen, phấn trắng, nỗi âu lo!
Buồn vui xáo trộn giờ lên lớp;
Được mất đan xen những chuyến đò.
Trách nhiệm chu toàn, không hổ thẹn;
Lương tâm thanh thản, chẳng so đo.
Kỷ cương chặt chẽ – Lòng nhân nghĩa;
Đuốc sáng cho đời đến ước mơ!