Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/10/2017 15:10, số lượt xem: 435

Đốt nén tâm hương, nhớ tới ông
Đời người có có lại không không
Nay còn, mai mất,... suy chưa thấu
Sớm nở, tối tàn,... ngẫm chẳng thông
Duyên nợ, trả vay,... đành chất núi
Nghĩa tình, ân oán,... phải buông sông
Bao nhiêu kỳ vọng thành mây khói
Danh lợi, xem chừng, cũng viển vông