Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/04/2019 10:43, số lượt xem: 171

Nợ vay, vay nợ - cuộc mưu sinh
Ân oán, buồn vui,... chuyện nghĩa tình
Bao mối, ở đời, nghe thấy sợ
Một thân, tại thế, nghĩ mà kinh
Công danh mờ tỏ - Nhiều may rủi
Sự nghiệp vơi đầy - Lắm nhục vinh
Kẻ phá, người xây! Đầy nghiệp báo
Có buông tham vọng, mới yên bình