Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/11/2020 14:57, số lượt xem: 171

Hay yêu, dễ ghét! Bệnh trầm kha
Cảm xúc nhân tình dường tối đa
Hại thận, suy tim,... thành yếu sức
Hao tâm, tổn trí,... hoá mau già
Buồn vui, nóng vội, hay lầm lỗi
Hờn giận, thẳng ngay, lắm quá đà
Cố gắng dửng dưng, sao khó thế
Tính người, Trời định! Chẳng phai nhoà