Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/06/2016 08:07, số lượt xem: 366

Tuổi già, bệnh đến, lẽ đương nhiên;
Chữa chạy sao đây? Cảnh thiếu tiền!
Con cháu còn nghèo – không muốn dựa;
Anh em có phận – chẳng nên phiền.
Cây vườn dễ kiếm, thay thần dược;
Thể dục giản đơn, cũng thuốc tiên.
Thọ yểu, mệnh Trời đà định sẵn;
Băn khoăn chi lắm để sầu riêng?