Bắc Hà, nơi cũ, mộng tha hương
Lưu luyến, nhớ nhung một mái trường
Năm tháng vào nghề nhiều bỡ ngỡ
Đoạn đường thử nghiệp lắm tơ vương
Khi vui bục giảng nên nguôi nhớ
Lúc hội men say giúp giải buồn
Mấy chục năm rồi vui ấm tổ
Vẫn không quên được chốn mù sương