Vội vàng, nóng nẩy, dễ đâu yên
Thính nhậy, ưu tư, lắm cảm phiền
Cá tính: Bẩm sinh, thường khó cải
Nghiệp căn: Tiền định, vốn vô biên
Thiện lương, tín nghĩa,... Luôn coi trọng
Lầm lỗi, nợ nần,... cứ biến thiên
Nhân quả, trả vay,... Trời bắt tội
Mình làm, mình chịu, khó an nhiên