Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/01/2019 19:52, số lượt xem: 279

“Bảo kê” đồng loã với cuồng ngông
Bất chấp kỷ cương, phá cộng đồng
Dung túng làm càn, khinh luật pháp
Mở đường phản nghịch, hại non sông
Ma tà, quỷ sứ thêm vây chép
Ác bá, tham quan mọc móng rồng
Cậy chức, cậy quyền, tâm bất chính
Liên minh tội lỗi! Mấy đâu không