Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/03/2018 07:33, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 16/03/2018 09:53, số lượt xem: 250

Chiến công hiển hách: Bạch Đằng giang
Ba bận kinh hồn lũ ngoại bang (1)
Thuyền chiến tan tành khi nước rút
Thuỷ binh chết thảm lúc chiều sang (2)
Âm mưu xâm lược thành oan nghiệt
Mộng ước điên rồ hoá trái ngang
Kẻ cướp no đòn, còn sợ mãi
Cỏ cây, sông nước Bạch Đằng giang

(1) Tại cửa sông Bạch Đằng, đã ba lần giặc ngoại xâm Trung Quốc bị quân dân ta đánh tan:
- Trận Bạch Đằng năm 938, Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán.
- Trận Bạch Đằng năm 981, Lê Đại Hành đánh tan quân Tống.
- Năm 1288, Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn đánh tan quân Nguyên Mông.
(2) Điểm chung của cả ba trận đánh là quân dân ta đã cắm những cây cọc gỗ xuống Cửa sông Bạch Đằng, đầu cọc nhọn hoắt hướng về phía thượng nguồn. Buổi sáng sớm, nước thuỷ triều lên cao, che phủ không nhìn thấy cọc, quân ta ra khiêu chiến, giả thua, nhử giặn vào bãi cọc ngầm. đến chiều, nước rút, đầu cọc nhô cao, quân ta dốc sức phản chiến, đánh cho giặc phải tháo chạy ra cửa sông Bạch Đằng, khiến thuyền giặc đâm vào cọc, vỡ tan tành, bọn thuỷ binh của giặc bị chém giết và chết đuối hầu hết.
- Trận Bạch Đằng tháng 10 năm 938, Ngô Quyền lãnh đạo quân dân ta đánh tan quân Nam Hán, bắt và giết chết con trai vua Hán là Hoằng Tháo, khiến đội quân do chính vua Hán là Lưu Cung chỉ huy vừa đêns biên giới nước ta, đã vỡ tan. Đây là mốc lịch sử chấm dứt vĩnh viễnnền thống trị hơn 1000 năm của phong kiến Trung Quốc, vì từ đây, Ngô Quyền đã phá bỏ chức Tiết độ sứ do bọn vua chúa TQ đặt ra đối với nước ta.
- Trận Bạch Đằng ngày 28-4-981, Lê Đại Hành cùng quân dân ta đã giết chết tướng cầm đầu quân Tống là Hầu Nhân Bảo, khiến Tướng giặc Lưu Trừng phải dẫn tàn quân tháo lui ra biển.
- Trận Bạch Đằng năm 1288, Quốc công Tiết chế Trần Hưng Đạo cùng Thái thượng hoàng Trần Thánh Tông và vua Trần Nhân Tông lãnh đạo quân, dân ta tiêu diệt hơn 4 vạn quân Nguyên Mông, trong đó có tướng Ô Mã Nhi, Phạm Nhâm, Phàn Tiếp bị bắt sống, hơn 400 chiến thuyền của giặc rơi vào tay quân ta. Đây là thắng lợi tiêu biểu nhất trong 3 lần kháng chiến chống quân Nguyên Mông, phá tan hoàn toàn âm mưu xâm lược nước ta của nhà Nguyên.