Sân trường rực rỡ sắc hoa tươi;
Hoa của vườn thơm, hoa điểm mười:
Hồng, cúc, thuỷ tiên...vui mắt thế;
Trắng, vàng, xanh, đỏ,... ấm lòng người.
Tôn sư, thành kính, tâm trong sáng;
Trọng đạo, tri ân, dạ tuyệt vời.
Truyền thống nhớ nguồn còn mãi mãi
Cho đời mãi mãi nở hoa tươi.