Sung sức, dẻo dai, sống tự cường
Đẩy lùi bệnh tật, thắng tai ương
Lạc quan, vui vẻ, năng rèn luyện
Ổn định, tự tin, tránh thất thường
Quên bệnh, quên già, không hút hít
Ngủ, ăn điều độ,hợp âm dương
Đam mê công việc, luôn hy vọng
Thanh thản, vô tư,... tất thọ trường