Vì con, thương cháu mới đa mang
Có lắm lôi thôi, cứ nhẹ nhàng
Bồng, bế, cho ăn,... hơn đánh vật
Đứng, ngồi, ngủ gật,... quá luồn hang
Khéo léo chăm nom, cu vẫn khoẻ
Dịu dàng dậy dỗ, bé càng ngoan
Tận tâm, gắng sức,... bà trông cháu
Tình cảm, lương tri,...thật rõ ràng