Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/11/2016 10:48, số lượt xem: 234

Bà mẹ anh hùng, rạng tấm gương
Kiên trung, bất khuất, nặng yêu thương
Cháu con anh dũng nơi tiền tuyến
Cha mẹ can trường chốn hậu phương
Đức vọng ngàn năm còn thắm sắc
Danh truyền muôn thuở vẫn thơm hương
Hy sinh vì nước, vì dân tộc
Tình mẹ mênh mang, vạn đại trường