Đoan chính, thanh tao, nặng nghĩa tình
Vần thơ trang nhã tỏ nhân sinh
Nỗi buồn hoài cổ chiều thanh vắng
Bà huyện Thanh Quan Nguyễn Thị Hinh