Muốn thành triệu phú, hãy lên đây
Ghế nóng bình tâm, gắng tỏ bầy
Kiến thức cổ kim, tài vận dụng
Sự đời đây đó, chuyện trời mây
Mười lăm câu hỏi như trèo dốc
Ba mốc vượt qua, phúc lộc đầy
Huy động kịp thời quyền trợ giúp
Người người ngoài cuộc cũng vui lây