Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/10/2019 19:35, số lượt xem: 130

Ưu, khuyết, Trời sinh, ai giống ai
Đa nhân, đa sự, ắt đa tài
Cơ may đùn đẩy lên cao mãi
Vận rủi đón đưa xuống thấp hoài
Phận số đỏ đen, Trời sắp đặt
Nợ duyên hay dở, đất an bài
Hơn thua, đâu phải do tài đức
Ưu, khuyết ở đời chẳng dễ”bai”