Sống vui, sống khoẻ, sống hồn nhiên
Chẳng ốm, chẳng đau, chẳng muộn phiền
Ăn khoẻ, ngủ say, làm việc khoẻ,
Yên bình, tình nghĩa, dễ quy tiên.