Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/07/2019 20:25, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 02/08/2019 09:08, số lượt xem: 70

Sang Đông, giá rét căm căm;
Lạnh từ núi đá, lạnh dần tới xương.
Phu nhân lo lắng, u buồn:
Vương nhi bảy tuổi còn đương li bì,
Từng cơn cảm sốt hiểm nguy
Mặt hồng chín mọng, tứ chi rã rời
Hoà thượng bước đến tận nơi
Sờ đầu vương tử, lựa lời giải phân:
- “Phu nhân, xin hãy thư tâm!
Yếu đau, cảm cúm sẽ dần vượt qua;
Bởi vì lạnh quá sinh ra;
Nước gừng giải nhiệt, ắt là khỏi ngay!”
Quay ra: -“Có chuyện chi đây?
Mà tiểu đến tận giờ này còn đi”
- “Hay là trắc trở điều gì?
Lão nô đi đón, chuyện chi sẽ tường!”
Chu Bộc xin phép đi luôn.
Nước gừng đã ngấm, tiểu vương đỡ dần.
Chẳng qua, một lúc vô tâm,
Me rừng lạ miệng, đã ăn quá nhiều;
Lại còn luyện võ sớm chiều,
Âm dương cùng lạnh, một chiêu cảm hàn.
Hoà thượng thả chim Đại bàng:
- “Bay đi quan sát rõ ràng chuyện chi!”
Đại bàng lập tức bay đi;
Trở về, như có điều gì, kêu vang.
- “Chắc là gặp chuyện trái ngang?”
Hoà thượng lẩm bẩm: -“Biết làm sao đây?
Hay là tiểu gặp tai bay?”
Đành chờ Chu Bộc, dở hay liệu bề.
Kịp khi lão đã quay về:
-“Quan quân Thống Quốc bốn bề bủa vây!
Khi tôi nấp dưới rặng cây,
Còn nghe tiểu nói: -“Trong này không ai
Có tên Trần thị lạ tai,
Vương nhi Quốc Tuấn đoái hoài chi đây?”
Vương nhi đứng phắt lên ngay:
- “Họ tìm ta ở chốn này làm chi?”
Hoà thượng nghe nói, vội quỳ:
- “Thái sơn trước mắt, tôi y như mờ!”
Thực đây, mà cứ tưởng mơ;
Lời đồn nghe mãi, bây giờ mới hay;
Thanh Tiên Đồng Tử ở đây;
Đã từng gần gũi, bấy nay cận kề;
Biết bao nhiêu chuyện thần kỳ
Na Tra giáng thế, có gì không tin?
Cả ngay cáo thị truy tìm,
Hoà thượng xuống núi, đã nhìn tận nơi;
Trần Liễu tội nặng tày Trời,
Vương nhi Quốc Tuấn tức thời bắt ngay,
Nộp về, trọng thưởng trao tay
Vậy mà sự đến lúc này mới thông.