Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/03/2018 17:52, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi dangvanhoan vào 28/03/2018 13:12, số lượt xem: 217

Hoàng đế đầu tiên của nước Nam(1)
Cờ lau tụ nghĩa, đoạt giang san
Trẻ trâu vùng vẫy thu nhân kiệt(2)
Đầu sứ tung hoành giữ nước an(3)
Quốc hiệu đặt tên, thêm hãnh diện
Hoa Lư xưng đế, đã khang Trang(4)
Tiền đồng cho đúc, giao thương dễ
Một chút lơ là khiến thác oan(5)

(1) Thực ra, Đinh Bộ Lĩnh là người thứ hai xưng hoàng đế, ví trước đó (năm 544) đã có Lý Nam Đế xưng hoàng đế (Đinh Tiên Hoàng tên là Đinh Hoàn; Bộ lĩnh là tước qua do Sứ quân Trần Lẫm phong cho nên gọi là Đinh Bộ Lĩnh).
(2) Còn nhỏ, đi chăn trâu, Bộ Lĩnh đã tập hợp bọn trẻ trong làng, lập một đội quân, lấy bông lau làm cờ hiệu, cho hai đứa khác bắt chéo tay làm kiệu cho mình ngồi để chơi Đánh trận, tỏ rõ bản lĩnh và tài cầm quân nên được bọn trẻ và cả các bậc phụ huynh nể phục, trong đó có nhiều người tài tương lai khi ông có thực quyền.
(3) Khi thủ lĩnh Sứ quân ở vùng Bố Hải khẩu thuộc Thái Bình ngày nay qua đời đã trao toàn quyền chỉ huy sứ quân cho con rể là Bộ Lĩnh nên ông trở thành người đứng đầu sứ quân vùng Bố Hải Khẩu và chỉ trong một năm đã dẹp xong nạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước, được xưng tụng là Vạn Thắng vương.
(4) Năm 968, ông lên ngội hoàng đế(khi 43 tuổi), bỏ tên nước An Nam do bọn phong kiến Trung Quốc đặt cho nước ta, và đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt, rời đô từ Cổ Loa về Hoa Lư (Là quê hương ông), Hoa Lự trở thành một đô thị kinh tế, văn hoá và thành trì quân sự.
(5) Đinh Tiên Hoàng cho đúc tiền đồng Thái Bình, là tiền cổ nhất ở nước ta. Ông ở ngôi 12 năm (968- 979), năm 979, ông và con trai cả là Nam Việt vương Đinh Liễn bị Đỗ Thích giết chết, ông thọ 56 tuổi. Triều đình đã bắt dược Đỗ Thích và đem xử tội, rồi tôn con thứ của ông là Đinh Toàn lên ngôi.