Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/12/2016 19:13, số lượt xem: 242

Đa mang, tự chuốc khổ vào thân
Vợ nọ, con kia dễ lệch cân
Trách nhiệm ngổn ngang, thêm bứt rứt
Lương tâm bề bộn, khiến phân vân
Chị hờn, em dỗi, nhiều oan trái
Người trách, kẻ chê, lắm nợ nần
Nếu để trẻ thơ nuôi tủi hận
Hỏi rằng cha mẹ có yên thân