Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/12/2016 19:19, số lượt xem: 226

Nếu đã cạn tình, hãy dửng dưng;
Bao nhiêu hờn oán, cũng nên dừng.
Hợp tan bởi tại trời xui khiến;
Tất cả, giờ đây: một chữ “ĐỪNG”