Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/08/2017 08:42, số lượt xem: 786

Ai nợ gì ai? Ai trách ai?
Vô tình! Ai đó, có chi sai?
Trả, vay, cho, tặng,... tuỳ duyên nghiệp!
Há cớ gì ai lại ép ai?