Đừng trách người đời sợ tiếp giao
Nỗi lo covid, biết làm sao
Toàn cầu đại dịch nên kinh hãi
Khắp chốn lây lan mới nháo nhào
Phòng tránh an toàn, cần chắc chắn
Cách ly triệt để, khỏi lao đao
Qua cơn bĩ cực, Trời trong sáng
Tình nghĩa đó đây lại dạt dào