Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/10/2020 15:00, số lượt xem: 203

Tự trọng! Chứ đừng tự ái cao
Thiệt thân, rối miếng, ngót hầu bao
Lạt mềm buộc chặt, luôn như ý
Gậy cứng vụt đau, có lẽ nào
Cá tính bẩm sinh tuy khó sửa
Thói quen rèn luyện chẳng thành sao
Xuê xoa, đại lương, đừng khô khốc
Mọi việc hanh thông, lắm tự hào