Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/11/2016 10:46, số lượt xem: 283

Tốt xấu, bề ngoài, khó nhận ra
Thiếu gì ác quỷ khoác cà sa
Dẻo mồm đưa đẩy, che tâm ám
Trơ mặt quẩn quanh, dấu bụng tà
Trần trụi, mới hay người sạch bẩn
Phanh phui để hiểu kẻ gần xa
Xin đừng nhẹ dạ tin khuôn mặt
Nào phải ai người cũng giống ta