Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/05/2017 13:41, số lượt xem: 208

Đã có cơ duyên đến với nhau
Chia lìa, đổ vỡ,... hoạ dài lâu
Hài nhi vô tội, vương buồn tủi
Phụ mầu từ tâm, nhiễm hận sầu
Đành phận rối lòng: không thọ nghiệp
Liều thân nhắm mắt: mấy lần cầu
Nợ đời, trốn bỏ, bao giờ dứt
Đừng nỡ cạn tình, lắm nỗi đau