Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/11/2016 08:36, số lượt xem: 222

Em sợ cô đơn, mới lấy chồng
Ai ngờ phận hẩm, lại phòng không
Người ta nhu nhược, nên thay dạ
Con họ cuồng điên, mới đổi lòng
Áo cưới vứt đi, lo hậu vận
Duyên hờ xếp lại, gỡ bòng bong
Ô xin, còn có nhiều vui thú
Đừng dại tuổi cao lại lộn chồng