Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/11/2017 10:08, số lượt xem: 259

Đã có đức tin, có thiện tâm
Giữ gìn đạo hạnh, thể lòng nhân
Tình thương, việc tốt,.. luôn lan toả
Tội ác, mưu mô,... ắt bớt dần
Hy vọng, yên bình, thêm thanh thản
Khiêm nhường, buông bỏ, khỏi phân vân
Thiệt hơn,... quả báo! Do mình cả
Biết nhẫn, lo chi chuyện thiếu phần