Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/08/2019 21:27, số lượt xem: 156

Tiền luồn, hậu học để leo cao
Quan huyện, tài năng, cũng nỗi nào
Đã khéo chiều đời, xoay ô lọng
Lại khôn lựa thế, với trăng sao
Qua sông, đấm... sóng! Còn chua chát
Ăn cháo, đá... xoong! Vẫn ngọt ngào
Phù thịnh, khinh suy mà tiến tới
Đức, tài đầy đặn, nổi hơn phao