Tết về, sum họp, ấm tình nhà
Rạng rỡ thôn quê cảnh nội gia
Hướng cội, tìm nguồn - Lòng chí hiếu
Kính trên, nhường dưới - Nếp nhân hoà
Tương lai tươi sáng đang chờ đón
Hạnh phúc ngọt ngào đã nở hoa
Mỗi độ xuân sang càng gắn bó
Quê hương gợi nhớ mỗi khi xa