Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/05/2020 15:31, số lượt xem: 154

Được mất, hơn thua,... Bởi mệnh Trời
Cần gì toan tính? Để đầy vơi
Nay cười, mai khóc! Thêm rầu rĩ
Trước nhục, sau vinh! Hẳn có lời
Mưa nắng đổi thay, đừng bức súc
Đời người có lúc, cứ vui chơi
An nhàn, tự tại! Trời cho lộc
Dẫu khổ, rồi ra mãi rạng ngời