Ai chẳng đã từng chút mộng mơ?
Cho đời dịu ngọt những vần thơ;
Nơi đây, Đà Lạt, ươm hy vọng;
Cảnh đẹp thiên nhiên khó hững hờ.