Qua Ngũ Long môn, ngắm Thuỷ Đình
Đền thờ Thái Tổ rạng uy linh(1)
Tuyên ngôn bất hủ phơi tâm dũng(2)
Chiếu chỉ dời đô tỏ trí minh(3)
Bát đế Lý triều, dạnh bất tử(4)
Văn quan, võ tướng, đức trường sinh(5)
Đến Đô toạ lạc nơi linh địa(6)
Dòng nước Tiêu Tương gửi bóng hình(7)

(1)- Ngũ Long môn là cổng vào nội thành, có trạm hình 5 con rồng trên hai cánh cổng. Thuỷ Đình dựng trên hồ bán nguyệt, có kiến trúc chồng diêm 8 mái, 8 đao cong, là nơi các chức sắc ngày trước ngồi xem rối nước, đã được ngân hàng Đông Dương thời Pháp thuộc chọn làm hình ảnh tiêu biểu in trên tờ giấy bạc 5 đồng.Nhà Tiên Tế có điện thờ vua Lý Thái Tổ.
(2)- Bài thơ “Nam quốc sơn hà Nam Đế cư” như một bản tuyên ngôn về chủ quyền đất nước, thể hiện ý chí tự cường, tự chủ của dân tộc ta.
(3)- Chiếu dời đô với 214 chữ, tương ứng với 214 năm trị vì của 8 đời vua Lý (Quả là điều kỳ lạ?), là quyết định cực kỳ sáng suốt, minh mẫn của nhà Lý.
(4)- Cổ Pháp điẹn là nơi đặt tượng 8 vua nhà Lý, tùe Lý Thái Tổ đến Lý Huên Tông, còn riêng Lý Chiêu hoàng thờ ở ngoài thành.
(5)- Ở ngoài thành, nằm hai bên Cổ Pháp điện, có nhà Văn chỉ thờ các quan văn như Tô Hiến Thành, Lý Đạo Thành,..., nhà Võ chỉ thờ các quan võ như Lê phụng Hiểu, Lý Thường Kiệt, Đào Cam Mộc,.. đều là những công thần triều Lý.
(6)- Đèn Đô toạ lạc ở nơi đắc địa, vượng khĩ, phong thuỷ tốt, “Liên hoa bát diệp” (Tức Bông sen 8 cánh) toả sáng tâm Phật, là đất rồng thiêng.
(7)- Ngay trước đền, có dòng sông Tiêu Tương chảy qua...