Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/01/2017 13:29, số lượt xem: 224

Ai làm khúc ruột ta đau?
Thiên tai, thuỷ tặc dồn vào miền trung!
Nước đâu tràn ngập mênh mông?
Cửa nhà trôi nổi, ruộng đồng chìm sâu;
Nước dâng, nước sối trên đầu;
Mịt mù tăm tối, biết đâu là đường?...
Người ta! Ai chẳng xót thương?
Bơ vơ, đói rét,...thịt xương dân mình.
Biết bao mất mát, hy sinh;
Của tiền tích góp, bỗng thành trắng tay.

Nhân tình, phẩm giá là đây:
Quên mình cứu nạn, rủi may mặc dầu.
Bát cơm san sẻ cho nhau,
Một manh áo ấm, một câu chân tình;
Giúp nhau quyển vở học sinh,
Chút tiền ăn sáng để dành bấy lâu...

Miền Trung, khúc ruột ta đau;
Biết bao nghĩa cử đậm sâu tình người.