Bẩy mươi, chưa tật, chớ khoe lành
Tai hoạ bất ngờ, đến rất nhanh
Nền nếp tan hoang, rền tiếng xấu
Gia phong rách nát, bốc mùi tanh
Đời người có lúc, nhiều may rủi
Hoạ phúc đan xen, lắm bại thành
Đừng thấy danh thơm mau hãnh diện
Coi chừng đảo lộn sạch sành sanh