Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/07/2017 09:53, số lượt xem: 212

Vesak – Tam hợp – Lạ kỳ thay (1)
Lễ hội tâm linh chung một ngày:
Thái tử chào đời (2) rồi đắc đạo (3),
Khi Ngài tịnh diệt (4) cũng hôm nay.

Cảm thông cơ cực chốn trần gian,
Từ bỏ vợ con với bệ vàng;
Ngài quyết tu hành đầy khổ hạnh,
Tìm đường giải thoát giúp nhân gian.

(1)- Lễ Phật Đản ngày 15-4 âm lịch được Liên Hiệp Quốc công nhận là ngày lễ hội văn hoá tâm linh thế giới. Đây là Lễ Tam Hợp, gọi là Vesak gồm lễ Phật Đản sinh, lễ Phật thành đạo, lễ Phật tịnh diệt, nhập Niệm bàn
(2)- Thâis tử Tất Đạt Đa sinh ngày rằm tháng tư âm lịch năm 624 trước Tây lịch, là con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia
(3)- Thái tử đắc đạo thành Phật khi ngài 35 tuổi váo ngày rằm tháng tư âm khi toạ thiền dưới gốc cây Bồ Đề.
(4)- Đức Phật Rhichs Ca Mâu Ni xuất thân từ Thái tử Tất Đạt Đa, nhập Niết bàn cũng vào ngày 15-4 âm lịch khi Ngài 80 tuổi.