Vẹn tròn ý đảng, hợp lòng dân
Đại hội thành công gấp bội phần
Dân chủ, kết đoàn... ngời trách nhiệm
Kỷ cương, đổi mới... rạng tinh thần
Dựng xây văn kiện, giàu tâm huyết
Lựa chọn đức tài, sáng nghĩa nhân
Hướng tới tương lai đầy triển vọng
Giang sơn rạng rỡ sắc hoa xuân