Đô thành rực rỡ sắc cờ hoa
Hạnh phúc, tươi vui đến mọi nhà
Mừng Đảng, mừng xuân, mừng đại hội
Cho dân, cho nước, cho lời ca
KẾT ĐOÀN, DÂN CHỦ, đồng tâm chí
SÁNG TẠO, KỶ CƯƠNG, quyết tạo đà
Đổi mới, vững bền, luôn PHÁT TRIỂN
Việt Nam cường thịnh, danh vang xa