Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/08/2020 13:35, số lượt xem: 188

Đại dịch toàn cầu lắm hiểm nguy
Phòng ngừa covid, sáng lương tri
Kẻ thù giấu mặt, chưa từng thấy
Trận chiến cam go, đến lạ kỳ
Hợp tác thế gian! Tràn hy vọng
Cách ly xã hội! Dứt sầu bi
Tình người nở rộ, bao gương sáng
Vị nghĩa quên mình! Đẹp sách ghi