Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/04/2017 15:23, số lượt xem: 333

Đầy trời sao sáng, nước Nam ta,
Tổ quốc muôn màu, rộ sắc hoa;
Bốn biển, năm châu đều ngưỡng vọng...
Thành tâm chắp bút, vịnh sơn hà.