Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/12/2016 13:32, số lượt xem: 211

Thu sắp qua rồi! Đông lại sang
Để cho trơ trụi gốc, thân bàng
Vòng xoay tạo hoá không dừng bánh
Quy luật cuộc đời cứ tiếp trang
Sướng khổ, trời sinh, gieo hoạ phúc
Buồn vui, mình chọn, giữ thanh nhàn
Hoa tàn lại nở, cây thay lá
Đời vẫn an vui, vẫn rộn ràng