Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/05/2021 08:27, số lượt xem: 105

Phòng ngừa covid, phải chia xa
Tết nhất, quẩn quanh một mái nhà
Xã hội cách ly, cần cẩn chắc
Năm K thực hiện, chớ lơ là(*)
Giao lưu tình cảm qua xê búc
Vui thú quên buồn, có rượu, hoa
Lễ hội, đám đình,... thu hẹp lại
An toàn, hạnh phúc để cho ta

(*)- Năm K gồm: Khẩu trang, Khử khuẩn, Không tụ tập, Khai báo y tế, Khoảng cách.