Đêm dài, thao thức,chỉ riêng ta!
Người ở bên mình – Sao thấy xa?
Tĩnh mịch trời khuya, lòng trống vắng;
Hưu hưu gió lạnh, rượu không hoà.
Tri âm xa vắng, tâm bề bộn;
Tình nghĩa đầy vơi, chí nhạt nhoà.
Nghe tiếng đồng hồ, mong chóng sáng;
Bệnh tình dằn vặt cái thân già.