Đà Nẵng, danh lam, thật tuyệt vời
Đón chào du khách khắp muôn nơi
Rồng cầu chuyển sắc tô phong cảnh
Hàn thuỷ mộng mơ lắng cuộc đời
Bãi tắm biển đông: bao quốc tịch
Sân bay quốc tế: mọi phương trời
Bắc nam: gần gũi nhiều danh thắng
Thành phố an bình, giúp thảnh thơi