15.00
Đăng ngày 18/12/2016 15:59, số lượt xem: 101

Ăn cỗ, có gì thú vị đâu
Cùng mâm, sáu khách, chẳng quen nhau
Rượu chè kiêng uống, không tăng bệnh
Thịt cá lười ăn, chẳng thích “màu”
Trò chuyện, giao lưu, thừa ngại nói
Mở mang quan hệ, thiếu nhu cầu
Cơm nhà đạm bạc bên bà xã
Tình cảm gia đình vốn đậm sâu