Ông lão Noel ở chốn nào
Tặng quà, dấu mặt, chẳng kỳ sao
Ước mơ con trẻ, ông đều biết
Cửa khép, phòng riêng, lão vẫn vào
Đêm chúa giáng sinh, sinh phép lạ
Thời dân hưng thịnh, thịnh quà trao
Mẹ cha khích lệ con hy vọng
Hạnh phúc trong tâm vẫn dạt dào